Filmár Viliam Štrelinger & filmársky workshop na našej škole

Filmár Viliam Štrelinger navštívil školu a ponúkol miesta na zaujímavom workshope.
V predposledný septembrový pondelok, 23. 9. 2019 mali tretiaci a štvrtáci odboru Fotografický dizajn možnosť absolvovať v čase vyučovania prednášku a tvorivú dielňu s Viliamom Štrelingerom zo spoločnosti AZYL PRODUCTION, ktorá patrí k aktívnym slovenským filmovým produkciám. Ich najnovším dielom je film Amnestie, ktorý príde do kín už tento rok. Medzi najúspešnejšie diela tejto spoločnosti patrí napríklad aj známy a úspešný film Kandidát. Účelom stretnutia študentov s pozvaným odborníkom z praxe bola prehliadka najlepších krátkych filmov Festivalu Azyl, ich následný rozbor a tvorivá debata. Keďže pre študentov daného umeleckého odboru, je absolútnym vyjadrovacím prostriedkom vizuálna reč, účelom stretnutia bol dôraz na jednotlivé prvky rozprávania prostredníctvom obrazu. Študenti boli do prednášky aktívne zapojení a zásadný priestor tvorili práve rozhovory o ich vnímaní odprezentovanej tvorby. Na základe podnetov od študentov následne Viliam Štrelinger a vyučujúci predmetu Videotvorba (počas ktorého sa workshop konal) Lukáš Marhefka posúvali uvažovanie zúčastnených k nachádzaniu podstaty filmového a vizuálneho rozprávania. Pondelkový hosť zhodnotil stretnutie so študentmi veľmi pozitívne a rezervoval pre ŠUP Kežmarok štyri miesta na filmovom workshope pre začínajúcich tvorcov, ktorý sa koná na filmovom festivale ARTFILM v júni v Košiciach.