Naši herci v akcii

Naši žiaci sa zúčastnili osláv 750. výročia mesta Kežmarok. Zahrali fantastické divadlo, ktoré pripravovali s p.uč.Mgr. Srokovou. Ukázali, že aj žiaci našej školy sú výborní herci. Ďakujeme im za krásnu reprezentáciu školy.
Barbora Kuchčáková IV.B