Vyhrali sme notebook

V školskom roku 2017/2018 sme sa so žiakmi 3. ročníka zapojili do projektu finančnej gramotnosti, ktorý realizovala spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s.
Formou zážitkovej výučby – hry Finančná sloboda OVB, sme si mohli vyskúšať riadiť osobné financie fiktívnej rodiny, uzatvárať finančné produkty. Bola to veľmi zaujímavá forma, ako priblížiť žiakom svet bežných finančných povinností starostí, s ktorými budú v živote zápasiť. Vďaka tomuto projektu sme získali aj nový notebook pre našu školu.
Ing. Anna Dominiková