Monthly Archives: september 2019

Kežmarská súťaž pre školy

Pri príležitosti 750. výročia osláv sme sa zúčastnili zážitkovej súťaže, ktorá sa uskutočnila dňa 17.9.2019 v hradných priestoroch Kežmarku. Naše 6 členné miešané družstvo chlapov a dievčat tvorili Dominika Smreková III.A, Žaneta Vicianová II.A, Gabriela Jurčíková II.A, Adam Vrábeľ III.A, Kristián Šmelko III.A a Filip Mlynarčík III.B. Úlohy na jednotlivých stanovištiach boli pestré, menej náročné […]

Výstava: Juraj Herz

Výstava prác našich žiakov k pocte osobnosti – režiséra Juraja Herza. K tejto príležitosti náš kolega Mgr.art. Jozef Česla pripravil rytinu poštovej známky, ktorá uzrela dnes svetlo sveta pred očami filatelistov a milovníkov zbierania známok. Teší nás, že aj naša škola mohla prispieť sprievodnému programu odhalenia pamätnej tabule na budove kežmarskej reduty.

Návšteva divadelného predstavenia a kaštieľa Strážky

Návšteva divadelného predstavenia a kaštieľa StrážkyDňa 11.septembra žiaci tretích a štvrtých ročníkov Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku navštívili SNG kaštieľ Strážky, kde si okrem expozície a diel maliara Ladislava Mednyanského prezreli interiér a zariadenie kaštieľa. Zároveň sme zhliadli známu hru slovenského dramatika Ivana Bukovčana Kým kohút nezaspieva v interpretácii študentov popradského bilingválneho gymnázia. Hra bola […]

Účelové cvičenie

Účelové cvičenie začalo turistickým pochodom. Naše kroky smerovali k Strážkam, kde nás učiteľský zbor prekvapil zábavnými aktivitami. Keďže bol krásny slnečný deň, využili sme to na fotenie. Po krátkych foteniach jednotlivých tried a prírody, nasledovalo malé občerstvenie. Prvácke nadšenie a druhácke hundranie. Bez toho by to fakt nešlo. Prvú disciplínu, ktorú sme si vyskúšali, bola […]

Športový deň

Prvý týždeň šk.r. bol výnimočný aj v tom, že naši aktívni žiaci a učitelia pripravili pre žiakov a kolegov akciu v podobe športového dňa. Množstvo tvorivých hier a aktivít, ktoré dali zabrať nejednému súťažiacemu. Kvalitná atmosféra, tímová práca, súťaživosť a povzbudzovanie favoritov… to všetko a omnoho viac sme zažili 4.septembra dopoludnia v mestskej športovej hale.ĎAKUJEME […]

Začiatok šk.r. 2019/2020

Po dvojmesačnom oddychu sme sa opäť spoločne stretli na slávnostnom zahájení školského roka. Žiaci a učitelia sa tešili zo vzájomnej prítomnosti a slávnostnú chvíľu umocňoval príhovor riaditeľky školy, Ing. Marty Perignáthovej. Po spoločnom úvodnom stretnutí sa žiaci rozišli do tried so svojimi triednymi učiteľmi. Zážitky, rozhovory…nové tváre prvákov, ale aj doplnený pedagogický zbor.Škola začína písať […]