4.B natáčala na Kežmarskom hrade

Do Európskeho týždňa odborných zručností sa zapojili aj naši maturanti. Kradnutie triednej knihy si 4.B natáčala na Kežmarskom hrade. Natáčanie prebiehalo pod vedením p. uč Mgr. Art. Marhefku. Svoje herecké výkony ukázali nielen žiaci, ale aj triedna p. uč. Mgr. Kovalčíková a pán vrátnik. Žiaci na predmete video tvorba spoločne zostrihajú materiál a veríme, že ich dielo uzrieme na pripravovanej stužkovej😀🎤🎚️📷🎬🎥👍😃