Monthly Archives: november 2019

Podpis memoranda

Mesto Kežmarok, Škola umeleckého priemyslu Kežmarok a firma CVIKERAR sa rozhodli rozvíjať vzájomnú spoluprácu na princípoch vzájomnej dôvery, porozumenia a vzájomného obohacovania sa v oblasti realizácie spoločných projektov a posilnení spolupráce pre strategický rozvoj všetkých troch zmluvných strán tohto memoranda. Spolupráca sa bude týkať virtuálnej a rozšírenej reality či výučby študentov ŠUP. zdroj: Mesto Kežmarok – […]

Beseda s mestským policajtom

Dňa 22.11.2019 sa na našej škole uskutočnila beseda s mestským policajtom p. Milanom Kušnirákom. Beseda bola určená pre žiakov prvého ročníka a jej hlavnou témou bola prevencia proti kriminalite a drogám. Žiaci boli oboznámení s následkami páchania kriminality, užívania drog a obchodovania s ľuďmi. Zároveň boli informovaní o problémových miestach v našom meste. Mgr. Vladimír Reznický, koordinátor protidrogovej prevencie

30. výročie Nežnej revolúcie

V pondelok 18. novembra 2019 sa študenti našej školy spolu s učiteľmi zúčastnili  projekcie filmu Amnestia, ktorý zachytával obdobie dramatických spoločenských a politických zmien v našej krajine po 17. novembri 1989. Film vypovedá nielen o mohutných zhromaždeniach a pohybe slovenských novopísaných dejín v duchu demokracie, ale predovšetkým o tom, aké aj negatívne dôsledky priniesla následná […]

Zbierka „Hodina deťom“

Uplynulý štvrtok (14.11.2019) sme sa zapojili do zbierky „Hodina deťom“. Tohtoročná zbierka sa niesla v hesle: VEĽKÉ DETI MAJÚ POMÁHAŤ TÝM MENŠÍM. A tohto hesla sme sa aj držali. Pokladnička putovala po celej škole a stretnúť ste nás mohli tiež v uliciach mesta Kežmarok. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli aspoň malou sumou a veríme, že aj […]

Imatrikulácia prvákov

Naši tretiaci pripravili pre prvákov zaujímavý imatrikulačný deň. 22. novembra v piatok sa škola premenila na dejisko plné aktivít, súťaži a živelnosti. Najskôr prebiehali rôzne činnosti v triedach a potom bol spoločný program v jedálni školy. Rôzne úlohy a činnosti s ktorými sa museli prváci popasovať ich oficiálne zaradili do radov študentov ŠUP v Kežmarku.

Nežná 30

Dňa 14. novembra 2019 sa v prešovskom divadle Jonáša Záborského konalo predstavenie „Nežná 30“, na počesť a oslavu revolučným udalostiam z roku 1989. Divadelné predstavenie bolo plné spomienok, emócií a výborných hereckých výkonov, ktorých súčasťou bol aj žiak 3.A Kristián Šmelko. Vystupujúci dokázali svojim talentom priblížiť scenár nepokojov, pochodov a boja za slobodu aj mladým […]

Deň PSK na ŠUP Kežmarok

Utorok 12.11. sa v našej škole uskutočnil DEŇ PSK v rámci ktorého bola pripravená beseda a sprievodná výtvarná súťaž. Na pôde našej školy sme privítali vzácnych hostí. Mgr. Miloslav Repaský poslanec PSK Komisia pre hospodársku politiku ECON, Komisia pre prírodné zdroje pri Európskom Výbore regiónov v Bruseli NAT, komisia školstva PSK, Mgr. Matúš Žac, Manažér […]