Komisionálna skúška za 1. polrok

Komisionálnu skúšku z profilového predmetu a umeleckej praxe v závere 1. polroka absolvovali všetci žiaci I. – IV. ročníka umeleckých odborov formou prezentácie a obhajoby vytvorených prác za príslušný polrok. Pripravujeme samostatnú galériu prác, ktorá bude zverejnená na našej web stránke.