Školské kolo: MOJE (NE)ISTOTY 2020

 „Kam sa ponáhľaš!? Zastav sa a všimni si ma…

Súťaž moje (NE)istoty prebieha v plnom prúde a my máme školské kolo úspešne za sebou. Komisia sa stretla v priestoroch školskej jedálne 10.2.2020 o 14.00 hod., kde boli inštalované  súťažné práce. Jednotlivé diela boli označené poradovým číslom a názvom diela (pre objektivitu v hodnotení sa neuvádzalo meno žiaka ani vyučujúceho). Členovia komisie v priebehu dňa hodnotili práce samostatne v dvoch určených kategóriách.

Nasledovalo stretnutie členov komisie, zhodnotenie prác, diskusia o úrovní a spracovaní, posúdenie kvalitatívnych a obsahových výrazových prvkov v nominovaných prácach žiakov. Komisia sa zhodla a vybrala prace žiakov v jednotlivých kategóriách, ktoré postupujú do krajského kola.

Počas dňa prebiehalo aj hlasovanie o cenu žiaka a učiteľa. Žiaci a učitelia  vybrali jedno dielo, ktorého číslo (onačenie) napísali na hlasovací lístok a vložili  do hlasovacej urny. Komisia spoločne lístky zrátala,  podľa počtu lístkov určila jedného víťaza v oboch kategóriách.

Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a blahoželáme autorom víťazných prác. Hodnotenie krajského kola sa uskutoční 28. februára.