Svet okolo nás, Irán – zahalená krása & Kritickým myslením proti diskriminácii

Všetci vieme, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. 17.2. 2020 sme teda vsadili na vizuálne vnemy a navštívili sme filmové predstavenie spojené s besedou v rámci vzdelávacieho projektu Svet okolo nás, Irán – zahalená krása, v KaSke v Kežmarku. Išlo o pútavý spôsob priblíženia spôsobu života v tejto krajine, jeho zvykov, okolitej prírody a pamiatok.

19.2.2020 sme tam boli opäť, tentokrát na filmovom projekte –

Kritickým myslením proti diskriminácii, kde sme sa mali možnosť zamyslieť nad tým, ako hlboko sú v nás zakorenené naše rodové stereotypy, ako v rôznych formách v spoločnosti dochádza k diskriminácii na základe pohlavia, farby pleti, vzhľadu atď. Film spojený s prednáškou nás podnietil k vzájomným debatám na túto tému a vytrhol nás z celospoločenskej letargie. Ďakujeme.
(foto a text: Mgr. Lenka Hončárová)