Zatvorenie škôl a školských zariadení

Vážení rodičia, milí žiaci

Na základe rozhodnutia OŠ PSK udeľujeme na piatok  13. 3. 2020 žiakom školy riaditeľské voľno.

V súvislosti s opatreniami šírenia koronavírusu  celoplošne pristupujeme k prerušeniu priamej vyučovacej činnosti v škole na obdobie od 13. marca 2020 do 27. marca 2020 nie je prerušením vyučovacej činnosti.

Žiaci nemajú prázdniny ale pracujú z domu. Škola zabezpečí dištančnú formu vzdelávania (diaľkové štúdium, štúdium z domu). Pedagogickí zamestnanci budú žiakom posielať zadania, úlohy, projekty a pracovné listy prostredníctvom EduPage, emailom alebo cez moodle. Prosíme žiakov o systematický prístup k úlohám a rozdelenie pracovného času na jednotlivé zadania počas karantény v domácom prostredí. Komunikujte so svojimi vyučujúcimi a  v prípade akýchkoľvek nejasností ich kontaktujte prostredníctvom vyššie spomínaných platforiem. Žiaci sú povinní zadané úlohy vykonávať, odosielať späť vypracované zadania a preukázať prácu na úlohách zadaných učiteľom. Prosíme rodičov, aby dohliadli na plnenie školských povinností svojich detí.

Prajeme nám všetkým, aby prichádzajúce riziko nepostihlo a neublížilo nám ani našim blízkym. Preto v záujme zodpovedného prístupu k sebe a ostatným je dôležité dodržiavať všetky opatrenia. Chceme apelovať na všetkých rodičov a žiakov, aby sa v uvedenom období zdržiavali vo svojich domácnostiach a vyhýbali sa miestnostiam s väčšou koncentráciou ľudí, dbali na zdravie seba, svojej rodiny i nás všetkých. Ostaňte doma, necestujte nikam. Buďme k sebe úprimní, nezatajujme informácie. Iba racionálne rozhodnutia na základe relevantných informácií nás ochránia. Situácia je vážna, preto ju nepodceňujme.

Veľa síl a rozvahy…

vedenie Školy umeleckého priemyslu