Oficiálne ukončenie štúdia žiakov štvrtého ročníka na Škole umeleckého priemyslu v Kežmarku

Pandémia spôsobená šírením koronavírusu si vyžiadala osobitné opatrenia aj v oblasti vzdelávania. Z dôvodu prevencie a ochrany obyvateľov pred možným šírením vírusu rozhodol minister školstva o novej forme vykonania maturitných skúšok.

Preto Vás dnes nečaká zeleným obrusom prestretý stôl, ani komisia zvedavá na Vaše vedomosti z maturitných predmetov. Súčasné maturity si za kritérium kladú prácu žiaka počas celého Vášho štúdia. Známky z maturitných predmetov sme Vám určili administratívne – aritmetickým priemerom zo známok, ktoré ste získali počas štúdia na strednej škole. Mali ste možnosť známku prijať alebo odmietnuť. Nakoľko administratívne určenú známku akceptoval každý z Vás, nastal čas odovzdať Vám maturitné vysvedčenie.

Každému jednému z Vás blahoželáme k významnému životnému medzníku, prajeme Vám všetko dobré do ďalšieho života a pamätajte… v živote je dôležitá dôvera v seba samého. Verte si a dokážete v živote veľké veci. Ale nikdy nezabúdajte na úctu a pokoru.