Oznam

Vážení žiaci, milí rodičia,

oznamujeme Vám organizáciu ukončenia školského roku 2019/2020:

Vysvedčenia sa budú odovzdávať dňa 30.06.2020 (utorok) podľa nasledujúceho harmonogramu

I.A – 8:30 učebňa č. 306

I.B – 8:30 učebňa č.209

II.A – 9:00 učebňa č. 304

III.A – 9:30 učebňa č.210

III.B – 9:30 učebňa č.205

Pripomíname, že odovzdávanie vysvedčení sa bude realizovať za dodržiavania prísnych hygienických opatrení vydaných hlavným hygienikom SR, ktoré sú vydané na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19.