A je to tu! ZAČÍNAME šk. r. 2020/21

V druhý septembrový deň sa po dlhej prestávke zaplnili priestory našej školy. Pre žiakov a učiteľov sa začal nový školský rok.

Slávnostné otvorenie školského roka sa z hygienických dôvodov realizovalo v časových odstupoch po jednotlivých ročníkoch. Po úvodnom stretnutí a príhovore riaditeľky školy, Ing. Marty Perignáthovej, sa žiaci presunuli do tried. Po dlhej dobe sa kolektívy tried spoločne stretli, vymenili si svoje prvé dojmy a oboznámili sa s inštrukciami na najbližšie dni.

Prajeme žiakom a učiteľom úspešný školský rok a veľa síl 🙂