Účelové cvičenie pre 2. a 3. ročník

4.9.2020 sa konalo účelové cvičenie pre 2. a 3. ročník.
Prvá tohtoročná akcia školy, ktorá na čerstvom vzduchu posilnila naše bunky.
Triedy si medzi sebou zasúťažili v štyroch disciplínach. Prvou disciplínou bolo hádzanie šípok. Neskôr sme sa presunuli na streľbu zo vzduchovky a hneď po nej následoval hod do kúžeľov. Tieto tri disciplíny si vyžadujú vytrvalosť, presnosť a chladnú myseľ. Po krátkej prestávke prišlo na rad preťahovanie lanom, kde si účastníci vybili energiu. Bol to úsmevný deň, ktorý sa niesol v skvelej atmosfére.

text: Viktória Krempaská
foto: Dominika Bernateková

video: Mgr. Ľudovít Timko