Zbierka: Biela pastelka aj na ŠUP Kežmarok

Piatok 18.9.2020, bol hlavným zbierkovým dňom Bielej pastelky. Aj žiaci ŠUP Kežmarok sa do tejto verejnej zbierky organizovanej Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska aktívne zapojili. Táto aktivita má 19 ročnú históriu a zúčastňujú sa na nej tisícky dobrovoľníkov, ktorí za príspevok rozdávajú spinky v tvare bielej pastelky darcom, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí so zrakovým postihnutím. Darovanou sumou prejavujeme ľudskú spolupatričnosť a solidaritu. Pomáhame riešiť ťažké životné situácie. Výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Všetkým darcom sa chceme srdečne poďakovať za finančnú pomoc.

Klára Jurská & Dominika Holzbárová_ študentky ŠUP Kežmarok