Monthly Archives: november 2020

Škola umeleckého priemyslu Kežmarok (oficiálne video)

Sme mladá a dynamická škola, ktorá píše svoju históriu od roku 1997. Za roky existencie sa vyprofilovalo obsahové zameranie školy, nastáva renesancia umeleckých odborov, pribúdajú nové študijné odbory podľa požiadaviek trhu. Našim cieľom je kvalitná realizácia výchovnovzdelávacieho procesu, ale aj zabezpečenie hodnotného študentského života a  rôznych foriem seba rozvoja našich žiakov. Uchádzači a záujemcovia o štúdium na […]

Kežmarská výstavná sieň na takmer dva mesiace zafarbená do modra

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku a Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) – Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Bratislave pripravili výstavu s názvom Farbené do modra – modrotlač v histórii a móde, ktorú si od 12. novembra 2020 do 5. januára 2021 budete môcť pozrieť v priestoroch výstavnej siene na Hlavnom námestí 64 (budova knižnice) v Kežmarku. Výstava Farbené do modrapredstavuje rôzne vývojové podoby […]

Online vyučovanie na ŠUP Kežmarok

Z dôvodu prechodu na dištančné vzdelávanie sme museli operatívne prispôsobiť podmienky online vyučovaniu. Učitelia riešili otázku akými cestami dostať k žiakom učivo, ako im odovzdať novú látku a overiť ich vedomosti. Situácia sa postupne utriasa, na škole vyučujeme cez TEAMS, Edupage či sociálne siete. Komunikujeme cez video konferencie a učivo vysvetľujeme prostredníctvom zdieľaných obrazoviek. Špecifický […]