Online vyučovanie na ŠUP Kežmarok

Z dôvodu prechodu na dištančné vzdelávanie sme museli operatívne prispôsobiť podmienky online vyučovaniu. Učitelia riešili otázku akými cestami dostať k žiakom učivo, ako im odovzdať novú látku a overiť ich vedomosti. Situácia sa postupne utriasa, na škole vyučujeme cez TEAMS, Edupage či sociálne siete. Komunikujeme cez video konferencie a učivo vysvetľujeme prostredníctvom zdieľaných obrazoviek. Špecifický prístup k vzdelávaniu a výber metód vyučovania určuje druh našej školy, ale aj osobitosť samostatných predmetov.
V nasledujúcom krátkom videu môžete sledovať prierez prípravy materiálov, zadaní a video-návodov potrebných k online výučbe. Autor videa: Mgr. Ľudovít Tomko
V dôsledku pandémie COVID-19 sa školy opäť zatvorili a výučba prebieha dištančne. To spôsobilo, že prístup k vzdelávaniu sa v súčasnej situácii významne líši, nastáva revolúcia vo vzdelávacom procese. Nájsť správnu vyučovaciu metódu a cestu, ako žiakovi pútavo podať učivo na diaľku je ťažký oriešok pre mnohých z nás. Nedostatok verejne dostupných kvalitných vzdelávacích materiálov v špecifických oblastiach vzdelávania nás vedie k práci na ich výrobe. Medzi inovatívne digitálne metódy v tomto čase nepochybne patrí tvorba videí v expresnom čase.
Chceme sa podeliť aj  o učebný materiál našej kolegyne Mgr. Art. Zuzany Hudačekovéj, ktorá vyučuje na našej škole videotvorbu a fotografický dizajn.