Moje (ne)istoty 2021_ KRAJSKÉ KOLO

Moje (ne)istoty 2021_ krajské kolo_(vyhodnotenie)

Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku každoročne pripravuje krajskú výtvarnú a fotografickú súťaž Moje (ne)istoty, konanú pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského. Výstava, vernisáž a slávnostné odovzdávanie cien sa malo uskutočniť začiatkom marca 2021 v nových priestoroch výstavnej siene v Kežmarku. Nakoľko svet skľučuje pandémia, v rámci prijatých opatrení sa uzavrel aj tento priestor a podujatie bolo zrušené.
 
Nezabúdame však na vašu činnosť a aktívnu účasť, preto sme sa rozhodli oceňovanie prispôsobiť aktuálnym spoločenským podmienkam. Pripravili sme pre Vás virtuálnu galériu, vernisáž a hodnotenie.
 

Tento ročník, jeho motto a podtéma, sa niesol v silnej myšlienke, pálčivej aj v dnešnej situácii. „skutočné priateľstvo verzus virtuálne“ Nad touto témou sa prostredníctvom kreatívneho výtvarného spracovania zamýšľalo mnoho žiakov. Tento symbolický odkaz môžeme čítať v dielach mladých autorov nielen z Prešovského kraja.

Práce hodnotila nezávislá odborná porota. Komisia sa riadila výhradne úrovňou umeleckého stvárnenia témy a jeho výpovednou hodnotou. Fotogalériu víťazných prác súťaže Moje (ne)istoty môžete sledovať aj na našej web stránke školy v sekcii MOJE (NE)STOTY 2020/21.

Ďakujeme všetkým školám, pedagógom a žiakom za zapojenie sa do našej
súťaže a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
 
…sme hrdí na to, že spoločne môžeme umením meniť svet…
Autorom ocenených prác srdečne blahoželáme.
 
Vedenie ŠUP Kežmarok
 
 

 

Školské kolo

 Štvorčlenná porota zasadla 17. 2. 2021 a hodnotila viac ako 140 prác v dvoch súťažných kategóriách. Ocenené práce postupujú na krajské hodnotenie.

Všetkým žiakom ďakujeme za aktívnu účasť, kolegom za umeleckú a technickú prípravu a vedenie svojich študentov, komisii za kvalitný rozbor diel, posúdenie a hodnotenie.