Výstava záverečných prác absolventov školy & výber z tvorby žiakov ŠUP Kežmarok

Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku Vás pozýva na výstavu záverečných prác a výber z umeleckej tvorby žiakov. Práce sa realizovali počas dištančného vzdelávania a v čase návratu do školských lavíc, po uvoľnení pandemických opatrení, v druhom polroku tohto školského roka.

V rámci pripravenej expozície môžete zhliadnuť bannery, ktoré odzrkadľujú priebeh tvorby záverečných zadaní maturantov ale aj dokumentáciu vytvorených produktov a artefaktov v digitálnom i autentickom prevedení.

Výstava odráža aj činnosť žiakov nižších ročníkov a ponúka návštevníkovi kompaktný obraz o tvorbe v rámci umeleckých predmetov ako počítačová grafika, výtvarné experimenty, klasická maľba, fotografia, priestorová tvorba či alternatívne street artové techniky…To všetko a omnoho viac pripravili študenti a pedagógovia Školy umeleckého priemyslu pre návštevníkov galérie