Zbierka: Hodina deťom – aj na našej škole

Hodina deťom, je verejná zbierka, ktorá nepretržite pomáha deťom a mladým ľuďom v rôznych krízových situáciách. Dnes sa konal jej 23. ročník, a tak sme sa do nej zapojili aj my.
Ako dobrovoľníčky boli vybrané žiačky tretieho ročníka, ktoré spoločne žiakom a učiteľom povedali o tejto zbierke, a tí následne pomohli tejto dobrej veci svojim príspevkom, za ktorý dostali odmenu v podobe nálepiek.
Tretiačkam sa ešte podarilo pre Hodinu deťom vyzbierať niekoľko príspevkov aj v meste, spoločne s ďalšími dobrovoľníkmi z iných škôl.
Chceme sa takto poďakovať za to, že ste prispeli na túto dobrú vec a taktiež pomohli aj malými sumami k o niečo lepšiemu životu tých, ktorí to potrebujú.
Natália Nagyová 3.A