„Pokatarínske“ zábavné dopoludnie

Baktérie strážim,

asi sa z vás zbláznim.

Vidíš ma tu každý deň,

kto som to ti nepoviem.

😉

Už tento víkend nás čaká prvá adventná nedeľa. A preto sme sa rozhodli v posledný piatok pred začínajúcim adventom pripraviť veselé „pokatarínske“ zábavné dopoludnie, ktoré prebiehalo v jedálni za dodržania všetkých proticovidových opatrení.

Aktivity boli pripravené pre každú triedu samostatne. Žiaci spoločne plnili úlohy, za ktoré získali indície, ktoré ich mali doviesť k sladkej odmene. Časti prvej indície boli schované v tajomných škatuliach so záhadným, neznámym obsahom. Ukázalo sa, že naši žiaci nie sú žiadne „bábovky“ a odvážne siahli do neznáma, aby sa priblížili k cieľu. 😉 Ďalšie aktivity otestovali tímového ducha tried. Najprv na „plachtovom ihrisku“ triafali spoločne guľky do jamôk, hľadali vo vreciach vrchnáky, aby pozatvárali všetky fľaše, pátrali po vhodnej protihodnote na získanie odmeny. A keď sa im všetko nepodarilo, šancu získať chýbajúce indície dostali bonusovou úlohou s čínskym drakom. Všetky triedy musíme pochváliť, pretože spolupracovali a podarilo sa im indície nielen získať, ale aj rozlúštiť. Tak sa pretancovali, preskackali, prespievali… k svojmu cieľu.

Veríme, že táto akcia v tejto pochmúrnej dobe rozveselila všetkých a pomohla aspoň málinko stmeľovať kolektívy tried, čo bolo našim cieľom. 😉