Prezentácia Projektu Softskills na našej škole

Soft skills alebo „jemné zručnosti“ sa spájajú s osobnostnými vlastnosťami a schopnosťami človeka. Sú to interpersonálne zručnosti. Zahŕňajú to, ako sa človek správa, aký je jeho postoj, ako dokáže komunikovať a spolupracovať s inými, zvládať konflikty a stres, manažovať si čas a energiu.

Úvod do tejto problematiky dnes našim štvrtákom prezentovali aktivisti projektuSoftskills.