Vernisáž výstavy: Moje (ne)istoty 2022

 

Pondelkové slnečné popoludnie sa v Mestskej výstavnej sieni na Kežmarskom námestí otvárala výstava s názvom Moje (ne)istoty, ktorú každoročne organizuje naša škola. Okrem samotnej vernisáže prebiehalo oceňovanie výhercov výtvarnej a fotografickej súťaže, ktorí boli ocenení v rámci jednotlivých kategórií krajského kola.

Poslaním súťaže je vyhľadávanie talentovaných žiakov v oblasti výtvarnej tvorby, podporovať a rozvíjať ich nadanie, talent a viesť ich k zmysluplnému využívaniu voľného času.

Výtvarná a fotografická súťaž Moje (ne)istoty má svoju tradíciu od roku 2014. Každý rok sa nesie v inej pod téme. Myšlienka, nad ktorou sa zamýšľali žiaci tento rok sa niesla v téme: Vidím sa v tieni. Súťažilo sa v piatich kategóriách a do súťaže bolo prihlásených 144 prác z 20 škôl.

 

 

Vernisáž výstavy Moje (ne)istoty svojim klavírnym vstupom otvorili talentované žiačky Základnej umeleckej školy z Lendaku.

V úvode sa všetkým prítomným prihovorila riaditeľka Školy umeleckého priemyslu p. Perignáthová.

Tento ročník sa konal pod záštitou poslankyne európskeho parlamentu Miriam Lexmann, ktorá prijala pozvanie a poctila nás svojou prítomnosťou. Pani Lexmann napriek pracovnému zaťaženiu a mnohým povinnostiam navštívila Kežmarok a strávila čas s mladými výtvarníkmi, ktorých povzbudila a štedro ocenila.

Slová povzbudenia a svoju podporu vyjadril aj prednosta okresného úradu v Kežmarku Vladimír Škára, ktorý sa tiež prihovoril všetkým prítomným.

Za hodnotiacu komisiu a porotu, ktorá vyberala víťazné diela sa účastníkom prihovoril člen hodnotiacej komisie, textár a výtvarník Vlado Krausz.

Slávnostná vernisáž mala bohatú účasť a zastúpenie v rámci mnohých škôl, ktoré sú na území Prešovského kraja. Ocenením žiakom v jednotlivých kategóriach boli odovzdané diplomy a ceny. Bodkou za oficiálnou časťou bol klavírny vstup v podaní žiačok ZUŠ z Lendaku. Priebeh celého hodnotenia a vernisáže viedol zástupca pre odborné vzdelávanie Jaroslav Sarna.

Umením meníme svet… To je motto našej školy… a načo by bola krása a umenie tam, kde nie je láska? Prajeme Vám všetkým svet plný umenia, svet krásy, lásky a svet pokoja v ktorom je mier.

Výstava potrvá do 30. 3. v čase od: PO-PIA 9:00- 17:00 hod. / SO 9:00 – 17:00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu.