Slávnostné vyradenie absolventov

Slávnostný príhovor  pani riaditeľky školy Ing. Marty Perignáthovej:

Vážená pani predsedníčka školskej maturitnej komisie, milí kolegovia, absolventi!

Pred týždňom 12.5.2022 sme na tomto mieste slávnostne otvorili vašu maturitnú skúšku za prítomnosti predsedníčky školskej maturitnej komisie a predsedov maturitnej komisie.

 Dnes, 27.5.2022 si z rúk predsedníčky školskej maturitnej komisie prevezmete maturitné vysvedčenie.

Bývalý americký prezident Kenedy povedal, že život nie je o míľnikoch, ale o momentoch. Aj táto chvíľa je takým momentom. Niektoré pretrvajú akoby večnosť, iné sú len krátke okamihy, ale rovnako významné. Všetky jednotlivé kúsky dotvárajú skladačku nášho života. Medzi najkrajšie časti tohto diela patria aj určite okamihy na strednej škole. Tá vám pred pár rokmi otvorila svoje brány a dala možnosť sa stať súčasťou formovania, ktoré urobí z ustráchaných žiakov vyspelých študentov.

Všetky spomienky na tie krásne štyri roky ožívajú určite v každom z vás i v každom z  nás. Veď ako by sme mohli nechať uniknúť myšlienku na to, ako sme vítali vyľakaných prvákov a vzbudzovali v nich rešpekt. Ten naďalej pretrváva, aj keď sú z vás už nebojácni  absolventi. Počas štúdia vás zastihla pandémia. Vyskúšali ste si aj dištančné vzdelávanie.

Asi najťažšie, no o to krajšie chvíle, s Vami prežíval  triedny učiteľ Mgr. Vlado Reznický.

Dnes máte príležitosť sa mu poďakovať  a aj  ostatným vyučujúcim za odovzdané vedomosti, možno pomoc, či usmernenie. Za seba aj za vás im ďakujem. Verím, že odchádzate nielen s maturitným vysvedčením, ale aj múdrejší a zručnejší.

Reprezentovali ste školu v mnohých športových i umeleckých súťažiach, aktívne sa zapájali do školskej TV. Za to vám zo srdca ďakujem.

Moje ďakujem patrí aj predsedníčke školskej maturitnej komisii, predsedom predmetových maturitných komisií, kolegom  a  tiež p. zástupkyni koordinátorke maturitných skúšok za zvládnutie organizácie maturitných skúšok a celú administratívu s tým spojenú.

Na záver myšlienka:

Nemusíte byť v niečom skvelí, aby ste začali. Ale musíte začať, aby ste sa stali skvelými.

A čokoľvek v živote príde, nevzdávajte sa, bojujte! A buďte vďační, rodičom, učiteľom, ľuďom, ktorých v živote stretnete…