KLAUZURKY v 1. ročníku máme za sebou

Žiaci prvého ročníka absolvovali komisionálnu skúšku z profilového predmetu a umeleckej praxe. Od 23. do 27. mája vyučovanie pre našich prvákov prebiehalo v nezvyčajnom  režime. Hodiny a predmety v rozvrhu nahradilo projektové vyučovanie a zadanie, ktoré žiaci  realizovali počas celého týždňa.  

Témy ako: Kompozícia, rovnováha, protiklady, symetria, asymetria,  pohyb, kompozičné variácie tradičnej ľudovej architektúry, architektúra mesta Kežmarok – to všetko a omnoho viac bolo predmetom výtvarnej realizácie žiakov.

Okrem samotných výtvarných artefaktov sa žiaci pasovali z písaním teoretickej práce a prípravou portfólia, ktoré prezentovalo ich doterajšiu tvorbu.

V pondelok 30. mája sa uskutočnila obhajoba pred komisiou a spolužiakmi. Žiaci tak mohli odprezentovať to, čo počas predchádzajúceho týždňa realizovali.  Bol to náročný týždeň, no plný skúseností, obohatenia a vlastného napredovania.

Žiaci prvého ročníka absolvovali komisionálnu skúšku z profilového predmetu a umeleckej praxe. Od 23. do 27. mája vyučovanie pre našich prvákov prebiehalo v nezvyčajnom  režime. Hodiny a predmety v rozvrhu nahradilo projektové vyučovanie a zadanie, ktoré žiaci  realizovali počas celého týždňa.  

Témy ako: Kompozícia, rovnováha, protiklady, symetria, asymetria,  pohyb, kompozičné variácie tradičnej ľudovej architektúry, architektúra mesta Kežmarok – to všetko a omnoho viac bolo predmetom výtvarnej realizácie žiakov.

Okrem samotných výtvarných artefaktov sa žiaci pasovali z písaním teoretickej práce a prípravou portfólia, ktoré prezentovalo ich doterajšiu tvorbu.

V pondelok 30. mája sa uskutočnila obhajoba pred komisiou a spolužiakmi. Žiaci tak mohli odprezentovať to, čo počas predchádzajúceho týždňa realizovali.  Bol to náročný týždeň, no plný skúseností, obohatenia a vlastného napredovania.