KLAUZURKY žiakov 2. a 3. ročníka

V termíne 9. – 15. jún realizovali žiaci druhých a tretích ročníkov vlastný projekt, ktorý poznáme pod názvom klauzúrna práca. Počas piatich dní intenzívnej a tvorivej práce sa žiaci pod vedením svojich učiteľov intenzívne venovali realizácii umeleckých artefaktov, písaniu teoretickej časti, úprave portfólia či príprave na samotnú obhajobu pred komisiou. V každom z našich ateliérov bola príjemná pracovná atmosféra a každá skupina pracovala na inom zadaní.

Žiaci sa venovali témam:

TVORIVÝ POHĽAD NA ŽIVOT OBRAZU V SPOJENÍ SO ZÁVEREČNOU PRÁCOU. Dekoratívne spracovanie portrétu- inšpirácia Secesiou- G. Klimt- štylizovaný portrét doplnený o ornament, štruktúry a odtlačky.

TVORIVÝ POHĽAD NA ŽIVOT OBRAZU V SPOJENÍ SO ZÁVEREČNOU PRÁCOU. Uhol pohľadu. Umelecký kalendár – Kombinovaná šablónova maľba 2 štylizovaných námetov. Postprodukčná úprava v grafickych a zalamovacich programoch. Parafráza známych diel výtvarného umenia obohatená o vklad moderných vizuálnych riešení a súčasných myšlienok zo sveta umenia

KOMPOZÍCIA. Dekoratívne spracovanie zátišia – maľba.ÚŽITKOVÉ UMENIE –  DIZAJN ZRKADLA. FANTAZIJNÁ SYNTÉZA.TVORIVÝ POHĽAD NA ŽIVOT OBRAZU , REŠTAUROVANIE

TROJROZMERNÝ OBJEKT, JEHO PROPAGÁCIAA INŠTALÁCIA. Keramický šperk, obal, leták.

REKLAMNÁ FOTOGRAFIA: Vytvorenie konceptu s propagáciou ideí, reklamná fotografia komerčného produktu s písmom Téma: Propagácia mesta Kežmarok

VYTVORENIE PRIESTOROVÉHO PRVKU/OBJEKTU V 3D PROGRAME (MÓDNA KOLEKCIA)

Takýmto a a rôznym iným témam sa venovali naši žiaci počas realizácie klauzúr. Prajeme im veľa šťastia pri obhajobe.