Vzácne ocenenie pre našu pani riaditeľku SOPHISTA PRO REGIONE

Naša pani riaditeľka Ing. Marta Perignáthová dnes získala plaketu SOPHISTA PRO REGIONE – Učiteľ múdrosti pre región, ktoré kraj udeľuje tým najúspešnejším a najaktívnejším učiteľom. Tešíme sa z jej úspechu a prajeme veľa ďalšej energie, sily a nadšenia.