Plavecký a krajinársky kurz 2.A a 2.B – Ľubovnianske kúpele

Dlhú dobu nám nebolo umožnené užívať si spoločné chvíle pri rôznych školských akciách vzhľadom na protipandemické opatrenia a preto bola vidina plaveckého kurzu  v spojitosti s kurzom kresby a maľby v prírode lákavou obmenou klasického vyučovania v triedach. V termíne  od 20.6. do 24.6. sme realizovali spojený plavecký kurz spolu s krajinárskym kurzom, ako tvorivú súčasť vyučovacieho procesu. . Žiaci 2.A a 2.B   plní očakávania v pondelok ráno  nastúpili do autobusu, ktorí nás zaviezol do areálu Ľubovnianskych kúpeľov, ktoré svojim bazénom poskytli vhodné miesto na výučbu a zdokonalenie plaveckých schopností našich študentov. Aj okolitá príroda a kopcovitý ráz krajiny nám zasa poskytli zákutia vhodné na zaujímavé kresebné i maliarské výtvory.

Hodiny plávania sa striedali s výtvarnými potulkami prírodou, kde vznikali najprv štúdie detailov prírody- listy, kvety, kôra. Z týchto zaujímavých kresieb každý neskôr zjednodušením vytváral šablónu na potlač a pomocou tupovania textilnými farbami vytvoril tašku s prírodným motívom. Vznikli tak ekologické a zároveň umelecké tašky na bežné použitie i okrasu. Maliarsky prejav si precvičili študenti v maľbe na sololit akrylovými farbami, kde preniesli zaujímavé pohľady na malý výrez krajiny obohatený o autorský rukopis, ktorý z každej práce urobil tak  originál.

Plavecký kurz prebiehal v malých skupinách, kde bolo možné rozoznať plavecké schopnosti  každého a ďalej tak pracovať na jednotlivých plaveckých štýloch a zdokonaľovaní sa v nich. Naši pedagógovia siahli aj po plávaní na hudbu, kde spolu so žiakmi vytvorili naozaj originálne zostavy príbuzné profesionálnym akvabelám. Práve tieto aktivity ozvláštnili a spestrili drinu v bazéne.

Aj chvíle medzi plávaním a kreslením boli spestrené spoločnými aktivitami ako náruživé futbalové súboje, volejbal plný osobného nasadenia, bedminton, ale aj večerné disco zábavy alebo súkromné karaoke na izbách. Dôležité však bolo, že tieto všetky aktivity otvorili cestu k novým priateľstvách , zblíženiu kolektívu a momentom, na ktoré budeme určite radi spomínať. Preto veľké poďakovanie patrí pedagogickému zboru v zložení Mgr. Marián Lojek, Ing. Anna Dominiková, Mgr. Katarína Nebusová, PaedDr. Jarmila Dobešová – Serbinčíková a v prestriedaní Mgr. Matúš Matava a Mgr. Lena Hončárová, ktorí každý využili energiu žiakov v prospech žiadaných výstupov a v rozvoj výtvarných i športových individualít a hlavne veľké ďakujem patrí všetkým žiakom, ktorí svojim prístupom, úsmevom a osobnostným vkladom urobili z tejto akcie jeden krásny zážitok.

Jarmila Dobešová- Serbinčíková