Cena STANISLAVA KOVALČÍKA za najlepšiu KLAUZÚRNU PRÁCU

Riaditeľka školy, Ing. Marta Perignáthová vyhlásila súťaž o NAJLEPŠIU KLAUZÚRNU PRÁCU v školskom roku 2021/2022. Súťaž je symbolom a pamiatkou na umeleckú činnosť a ľudskosť nášho učiteľa a kolegu Stanislava Kovalčíka. Cenu navrhujú vyučujúci jednotlivých skupín profilových predmetov. 21.06. prebiehal výber tej NAJ.

Hodnotiaca komisia to nemala vôbec jednoduché, členovia museli vybrať jednu, jedinú… PODARILO SA.

Finančnú cenu odovzdáme počas slávnostného ukončenia školského roka, kde vyhlásime meno oceneného žiaka.