Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022.

Je tu deň, keď môžeme sumarizovať a hodnotiť uplynulých desať mesiacov strávených v našej Škole umeleckého priemyslu v Kežmarku.

Aj keď sme väčšinu z tohto času mali na tvárach rúška, neboli sme našťastie nútení prejsť na dlhodobú dištančnú formu vyučovania. Občas nás síce zaskočili karantény či izolácie, no tento školský rok sme mohli tráviť v školských laviciach, ateliéroch, za stojanom, pod priamym dohľadom učiteľov, čo má pre dosiahnutie kvality Vášho vzdelávania neopísateľnú cenu.

Postupne sme sa dočkali uvoľňovania opatrení a aj vďaka tomu sme mohli zažiť aktivity bežného – klasického školského roka. Uskutočnili sa maturity za zeleneným stolom, získali ste zručnosti vo svojom odbore realizáciou súvislej umeleckej praxe v podnikoch a firmách, absolvovali ste krajinársky či plavecký kurz.

Vďaka aktivite a iniciatíve učiteľov ste sa zapojili do veľkého počtu výtvarných súťaží, z ktorých ste si tento rok odniesli viac ako 40 hodnotných ocenení. Za mnohé spomenieme Vaše úspechy v celoslovenských výtvarných súťažiach Cesta čiary, Anjel Vianoc, v medzinárodných súťažiach Ríša fantázie, Bohúňova paleta, v súťaži amatérskych filmárov Film fest Hrádok, v krajskej súťaži Cineama, či v našou školou organizovanej súťaži Moje (ne)istoty.

Významným úspechom školy je 3. miesto žiačok 3. ročníka v odbore KRD Lucie Gallikovej a Anny Halčinovej v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti pod vedením pani uč. Ing. Denisy Mačákovej.

Všetkým oceneným žiakom blahoželáme a vážime si Vašu aktivitu a ochotu reprezentovať školu.

V tomto školskom roku ste opäť mohli reprezentovať školu aj v športových súťažiach – naša zbierka víťazných pohárov sa rozrástla o ďalšie dva a to za 2. miesto v okresnom kole basketbalu dievčat a za 3. miesto v okresnej súťaži v bedmintone v zmiešaných družstvách. Zúčastnili ste sa cenných divadelných predstavení (Rysavá jalovica, Sen noci svätojánskej), navštívili ste významné inštitúcie, ako napríklad kežmarské evanjelické lýceum, hrad, múzeum nábytkovej kultúry, ale aj Podtatranské múzeum, kaštieľ v Strážkach, či ortodoxnú synagógu v Košiciach.

Z tohto miesta ďakujeme všetkým učiteľom za ich aktivitu, nadšenie pre prácu a chuť odovzdávať Vám žiakom cenné vedomosti a skúsenosti.

V tento školský rok sme žiaľ zažili aj smutné chvíle, kedy sme sa museli navždy rozlúčiť s bývalým kolegom PaedDr. Petrom Paľonderom a tiež našim obľúbeným kolegom, ktorý vždy vedel svojim svojským humorom vyčariť úsmev na našej tvári, s pánom Stanislavom Kovalčíkom. Táto strata je pre mnohých z nás stále veľmi bolestivá.

Snáď mnohí z Vás milí žiaci, hodnotia tento školský rok ako úspešný, cítite, že sa Vám podarilo dosiahnuť dobré výsledky vo vyučovacom procese i mimo neho. Možno sa ale medzi Vami nájdu aj takí, ktorí vedia, že mohli urobiť viac a do toho ďalšieho školského roka snáď vstúpia s vnútornou túžbou byť aspoň o trochu lepší a úspešnejší.

Pre Vás, našich prvákov, to bol prvý rok na novej škole. Čakali Vás tu nové tváre spolužiakov, noví učitelia, predmety. Verím, že ste prijali túto školu za svoju, že ste spokojní so svojím výberom strednej školy a že budete škole robiť dobré meno svojím prospechom i zapájaním sa do rozmanitých aktivít, ktoré Vám škola ponúka.

Školský rok 2021/2022 je na svojom konci, aj keď nejaké tie povinnosti sa stále nájdu. Už počas ďalšieho víkendu od 08. do 10. júla sa bude konať festival EĽRO. Ďakujeme učiteľom aj žiakom, ktorí budú na tomto festivale propagovať školu.

Z tohto miesta chceme poďakovať všetkým nepedagogickým zamestnancom za to, že nám svojou každodennou prácou pomáhajú zabezpečiť chod školy. Za výpomoc pri vyučovaní výtvarných predmetov ďakujeme Helenke Smrekovej. Našej kolegyni Zuzke Kolodzejovej prajeme od septembra len príjemné mamičkovské starosti, nech si užijete materskú a rodičovskú dovolenku.

Milí žiaci, dovoľte nám zaželať Vám krásny prázdninový čas, veľa slnka a bezstarostného oddychu. Vám milí učitelia chceme poďakovať za to, že ste svoje povolanie počas tohto školského roka vykonávali zodpovedne, želáme Vám znovuobjavenie entuziazmu pre svoju prácu, načerpanie síl a energie do nového školského roka.

 

RNDr. Tatiana Grandová

zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vzdelávanie