EĽRO a naša ŠUP-ka v akcii

Aktivity našich šikovných žiakov a ich učiteľov počas festivalu EĽRO mali úspech. Aj tento rok naša škola pripravila tvorivé dielne v areáli kežmarského hradu a predajný stánok pri radnici. Boli to náročné, ale obohacujúce dni plné zážitkov a príjemnej atmosféry.  (krátke video si môžete pozrieť na našom facebooku alebo istagrame)

Veľké POĎAKOVANIE patrí všetkým, ktorí akoukoľvek formou spolupracovali na príprave. ĎAKUJEME kolegom a našim tvorivým žiakom za ich čas, ochotu, nadšenie a zodpovedný prístup.