ZAČÍNAME…už 25 rokov s Vami…

Krásny čas oddychu, zážitkov a letných dobrodružstiev máme za sebou. Sme radi, že sme dnes na našej ŠUP-ke mohli spoločne slávnostne otvoriť nový školský rok 2022/2023.

Veľmi nás teší, že záujem o našu školu má výrazne stúpajúci charakter, o čom svedčí aj nárast celkového počtu žiakov o 26 v porovnaní s minulým školským rokom. Do školských lavíc na kežmarskej ŠUP-ke tento rok zasadne 177 študentov.

ŽIAKOM prajeme radosť z poznávania nového, nadšenie pre prácu, tvorivosť a budovanie správnych hodnôt potrebných pre seba i pre tento svet.

ZAMESTNANCOM ŠKOLY prajeme radosť z práce, energiu a silu vštepovať do svojich zverencov múdrosť, zručnosť i hodnoty, ktorými budú meniť poznanie i svety našich žiakov.