Výbor regiónov v Bruseli navštívil našu školu

7. 9. sme mali v škole vzácnu návštevu. Našu školu navštívili členovia Výboru regiónov v Bruseli. Medzinárodná zostava účastníkov konferencie EA GROUP BUREAU v rámci sprievodného programu absolvovala prehliadku našej školy.

TEŠIME SA záujmu a medzinárodnému uznaniu, ktoré sa našej škole dostalo.

EA GROUP BUREAU (je to Skupina Európskej aliancie, ktorej snahou je zabezpečiť, aby členovia miestnych a regionálnych orgánov mohli spolupracovať pri koherentnom vstupe do politík Európskej únie).