VÝSTAVA: Malé veľké kroky _ FORUM POPRAD

ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU V KEŽMARKU a obchodné centrum FORUM POPRAD Vás pozývajú na výstavu bannerov absolventských prác, ktorá nesie príznačný názov MALÉ VEĽKÉ KROKY.

Jednotlivé fotografické kompozície prezentujú tvorbu študentov odboru propagačné výtvarníctvo a fotografický dizajn. Expozícia dáva možnosť recipientovi spoznať prierez realizácie, ale aj výstupy jednotlivých maturitných zadaní, ktoré žiaci realizovali v predošlom školskom roku.Pluralita spracovania a rôznorodosť uchopenia tém i obsahu jednotlivých zadaní vypovedá o pripravenosti žiakov pre trh práce a všestrannom zameraní vo svete umeleckého dizajnu.Komerčné témy, grafika, fotografia, maľba, dokument, priestorová tvorba… živé a pestré spracovanie s príbehom a odzrkadlením vnútorného postoja mladých autorov… To všetko môžete vidieť pri prehliadke bannerov v OC Forum Poprad.

Výstava bude sprístupnená pre verejnosť od 12.9.do 25.9. 2022.

Tešíme sa na VAŠU účasť.

ŠUP Kežmarok … už 25 rokov s Vami…