Aktualizačné vzdelávanie učiteľov

Zamestnanci našej školy počas dnešného dňa sa zúčastňujú aktualizačného vzdelávania. Lektorom a školiteľom je PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, DiS.art. Téma vzdelávania: Zmeny školského kurikula a ich implementácia do procesu