Burza škôl

Osveta, informovanosť a osobná skúsenosť je vždy prospešná a prináša osoh. Tešíme sa, že výchovní poradcovia na základných školách myslia na tento fakt. Utorkové popoludnie sme prijali pozvanie na ZŠ do Lendaku, kde sme sa zúčastnili prezentácie našej školy a študijných odborov v rámci burzy stredných škôl pre rodičov deviatakov.