Vzácny hosť Pavol Lacko prednášal na tému kritického myslenia

Utorok (25. 10. 2022) sa uskutočnila prednáška s diskusiou na tému kritické myslenie pre všetkých žiakov našej školy. Celé dopoludnie viedol analytik a projektový manažér Pavol Lacko. Vyštudoval politológiu na Freie Universität v Berlíne. Sedem rokov robil investigatívu v Aliancii Fair-play. Venoval sa najmä súdnictvu, zdravotníctvu a štátnym IT projektom. Od septembra 2019 do decembra 2021 viedol v SGI fact-checkingový portál Demagog.sk, dnes sa venuje školeniam v oblasti kritického myslenia.

Pán Lacko pre jednotlivé ročníky pripravil obohacujúcu prednášku v ktorej žiakov vyškolil v oblasti správneho hľadania informácií vo virtuálnom svete. Spoločne objavovali kvalitu a pravdivosť mediálnych výstupov, s ktorými sa stretávame v médiách.  Každý jeden z blokov bol obohatený o diskusiu a aktívnu účasť žiakov. ĎAKUJEME kolegovi p. Mgr. Art. Marhefkovi za sprostredkovanie a zorganizovanie tohto podujatia. Vážime si osobnú účasť pána Lacka a už teraz  sa tešíme na ďalšie stretnutie a témy.