Workshop s produktovou dizajnérkou Annamáriou Mikulík

Zaujímavou a obohacujúcou pre študentov i nás pedagógov, bola účasť na workshope s produktovou dizajnérkou Annamáriou Mikulík, ktorá je významnou osobnosťou dizajnu na domácej i svetovej úrovni. Tento workshop sa realizoval v Tatranskej gelérii v Poprade 3.11.2022 a zúčastnili sme sa ho spolu so 16 žiakmi pod pedagogickým dohľadom Mgr. K. Nebusovej a PaedDr. J. Dobešovej- Serbinčíkovej. Naši žiaci si najprv vypočuli krátku prednášku od tejto dizajnérky a neskôr pod jej vedením a radami vytvárali obal na úžitkový predmet z papiera. Rady a nápady od skúsenej autorky posúvali v papierovej forme k zaujímavým výsledkom. Pracovali s bežne dostupnými materiálmi a pomôckami, no snažili sa vniesť do jednoduchého zadania kúsok originálneho riešenia, tvaroslovia i hravosti. Všetci zo zúčastnených boli touto akciou obohatení a nadšení, keď videli možnosti spracovania obalu z iného uhlu pohľadu. Vybraní žiaci boli z odborov propagačné výtvarníctvo, grafický dizajn a graficko priestorový dizajn, takže toto zadanie, na ktorom pracovali, bude možno aj ich maturitnou témou a i neskôr pracovným zameraním. Práve táto autorka im ukázala, ako sa s touto témou a nápadmi dá v praxi pracovať priamo v praxi a svete dizajnu.