Úspech našich žiakov vo výtvarnej súťaži : MLADÝ KARIKATURISTA

 

ĎAKUJEME všetkým žiakom a kolegom, ktorí sa do súťaže zapojili víťazom srdečne blahoželáme. 

1. miesto
Denis Gabčo, 17 rokov, ZDROJ ENERGIE
(učiteľ- Mgr. Jana Chritzová)

Alexandra Olšavská, 17 rokov, KAM AŽ ZÁJDE ENERGETICKÁ KRÍZA?
(učiteľ- PaedDr. Jarmila Dobešová-Serbinčíková)

Čestné uznania – kolektívne práce
Dominika Budošová, Zuzana Lizáková, Ema Malíková, Rafael Kučera, Erik Rafanides, Mojmír Štelbacký, 15 rokov, PODÁŠ PRST A STIAHNÚ TI CELÚ RUKU
(učiteľ- Mgr. Katarína Nebusová)

Čestné uznania – kolekcie prác
Denis Gabčo, Sofia Gajanová, Júlia Jušíková, Nikolas Vincent Kost, Júlia Kovaľová, Jakub Mereš, Lea Matiščíková, Kristína Pachová, Katarína Pjatáková, Debora Sarkizová, 15-18 rokov
(učitelia: Mgr. Katarína Nebusová, PaedDr. Jarmila Dobešová-Serbinčíková, Mgr. Jana Chritzová, Mgr. Jana Strišovská)