Návšteva lýcea v Kežmarku

          Dňa 11.1.2023 žiaci II.A triedy navštívili Kežmarské evanjelické lýceum, ktoré bolo jednou z výnimočných škôl svojho druhu s vynikajúcim pedagogickým obsadením dlhé stáročia, do ktorého sa chodili vzdelávať študenti z celej strednej Európy.

Študenti sa dozvedeli o tom, na akých princípoch fungovalo prijímanie žiakov do lýcea, akí významní ľudia študovali na lýceu a ako štúdium celkovo vyzeralo. Jedným z prekvapení bola aj nečakaná informácia o udeľovaní prísnych trestov za porušenie školského poriadku. Súčasťou lýcea bola a je aj knižnica, v ktorej sa nachádzajú vzácne, ručne písané a ilustrované knihy, ale aj 53 prvotlačí po vynájdení kníhtlače. V tejto škole študoval básnik a spisovateľ Pavol Országh – Hviezdoslav, dramatik Ján Chalupka, fyzik a technik Aurel Stodola, filozof a dramatik Leonard Stockel, dramatik Július Barč – Ivan a mnohí ďalší vedci a umelci.

Eva Sroková