Výstava našej absolventky inšpirovala súčasných žiakov

Žiaci 1. B z odboru fotografický dizajn sa pod vedením pani učiteľky Nebusovej zúčastnili výstavy autorky Natálie Farkašovskej, ktorá je absolventkou ŠUP v Kežmarku. Oboznámili sa s portfóliom jej výtvarných prác a s obrazmi, ktoré sú plné farieb, metamorfózy a dynamiky. Žiaci v nich nachádzali skutočné hodnoty života, symboly lásky, rodiny a prírody. Výstava viedla k diskusii o umení, technikách a symboloch, bola meditatívnou a inšpirujúcou chvíľou vo vyučovaní.