Cesty zachovania Kniežacej hrobky

…výroba replík žiakmi ŠUP Kežmarok…

V rámci osláv 25. výročia našej školy pripravujeme pre žiakov obohacujúce sprievodné aktivity a pozývame rôznych hostí. Sme veľmi vďační, že na pôdu našej ŠUP-ky prijal pozvanie archeológ svetového formátu PhDr. Karol PIETA, DrSc. zástupca riaditeľa Archeologického ústavu SAV v Nitre, autor viac ako 235 publikácií a nositeľ Ceny za vedu a techniku v kategórií Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.Obohatil nás prednáškou o procese archeologického objavovania Kniežacej hrobky v Matejovciach.

K CESTE ZACHOVANIA KNIEŽACEJ HROBKY nemalou mierou prispela aj naša škola. Príprava replík mnohých nálezov a úzka spolupráca s Podtatranským múzeom a samotným archeológom Pietom, patria medzi silné stopy, ktoré naša škola vo svojej histórii zanechala.