ŠKOLSKÉ KOLO Moje (ne)istoty

Budúcnosť je tvoja… V tejto téme sa nesie výtvarná a fotografická súťaž Moje (ne)istoty, ktorú každoročne organizuje Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku.

Hodnotiaca komisia školského kola, ktorá pozostávala zo šiestich členov našich pedagógov umeleckých predmetov sa stretla v priestoroch školskej jedálne 3.2.2023. Súťažné práce boli inštalované, označené poradovým číslom. Členovia komisie hodnotili práce v troch určených kategóriách. Stretnutie členov komisie sprevádzalo, zhodnotenie prác, diskusia o úrovní a spracovaní, posúdenie kvalitatívnych a obsahových výrazových prvkov v hodnotených dielach. Komisia sa zhodla a vybrala práce žiakov v jednotlivých kategóriách, ktoré postupujú do krajského kola. V každej kategórii členovia komisie určili tri diela, ktoré budú ocenené.

V ten istý deň mali možnosť hlasovať aj žiaci a učitelia a tak udeliť CENU ŽIAKA a CENU UČITEĽA v školskom kole súťaže.

Všetci sa svojej úlohy zodpovedne zhostili. Na hlasovací lístok napísali číslo jednej výtvarnej práce, ktorá ich najviac oslovila. Zapojených bolo viac ako 130 prác. 

Víťazom BLAHOŽELÁME a všetkým študentom, ktorí sa zapojili do školského kola ĎAKUJEME za ich tvorivosť, nové nápady a nezvyčajné spracovanie témy. Odovzdanie cien a diplomov sa uskutoční počas slávnostnej vernisáže v kežmarskej galérii.  

Video z hodnotenia sledujte na našom FB a Instagrame.

VIAC INFO:

vyhodnotenie & fotogaléria školské kolo