Naši žiaci sa zúčastnili natáčania v RTVS

Žiaci odboru fotografický dizajn sa zúčastnili zaujímavej exkurzie v našom hlavnom meste, kde navštívili štúdio RTVS.Boli sme súčasťou natáčania relácie EXPERIMENT. Viac INFO v pripravovanej reportáži TV ŠUP.