Hodnotenie & výsledky KRAJSKÉ KOLO: Moje (ne)istoty 2023

ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU V KEŽMARKU KAŽDOROČNE ORGANIZUJE SÚŤAŽ VÝTVARNEJ TVORIVOSTI  ŽIAKOV II. STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL A ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL.

Do súťaže bolo prihlásených celkovo 157 prác zo 17 škôl. Práce hodnotila nezávislá komisia, ktorej členovia nie sú zamestnancami organizátora súťaže. Komisia sa riadila výhradne úrovňou umeleckého stvárnenia témy a jeho výpovednou hodnotou. 

Téma tohto ročníka: BUDÚCNOSŤ JE TVOJA…

 

 

Odbornú porotou tvorilo päť členov, aktívne pôsobiacich v sfére umeleckej tvorby:

 

akademický maliar: doc. akad. mal. Pavol RUSKO, ArtD.

akademická maliarka: Eva Končeková

výtvarník a textár: Vlado Krausz

fotograf: Jozef Česla st.

fotograf: Michal Petriľak st.

 

 

Viac INFO:  kliknete na odkaz:

Výsledky : Moje (ne)istoty 2023