Úspech ŠUP-ky z Kežmarku v Tatranskej galérii v Poprade

Veľmi nás teší, ako sa umiestnili naši žiaci v súťaži „Mladý karikaturista“, ktorú organizovala Tatranská galéria v Poprade. Žiaci sa zúčastnili slávnostného udeľovania cien, kde dokázali svojou tvorivou činnosťou prejaviť svoj názor na aktuálnu situáciu. Svojimi karikatúrami reagovali na súčasnú dobu, problémy a udalosti. Všetkým srdečne blahoželáme!