MOJE (NE)ISTOTY 2023 Vernisáž & slávnostné odovzdávanie cien

Kalendár na 20. marca ukazuje medzinárodný deň šťastia a nás veľmi teší, že práve v tento deň sme sa mohli spoločne stretnúť pri oslave umenia, tvorby a kreativity. Vernisáž výstavy Moje (ne)istoty 2023 svojím hudobným vstupom otvoril slovenský textár, výtvarník, skladateľ a člen hodnotiacej komisie Vlado Krausz.

Všetkým prítomným sa v úvode prihovorila riaditeľka Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku a hlavná organizátorka súťaže Ing. Marta Perignáthová.

Za odbor školstva prijal pozvanie vedúci oddelenia odboru školstva PSK Mgr. Juraj Kredátus, PhD., ktorý svojim príhovorom povzbudil prítomných.

Výtvarná a fotografická súťaž moje neistoty má svoju tradíciu od roku 2014. Každý rok sa nesie v inej podtéme. Myšlienka nad ktorou sa zamýšľali žiaci tento rok: Budúcnosť je tvoja.

Poslaním súťaže je vyhľadávanie talentovaných žiakov v oblasti výtvarnej tvorby, podporovať a rozvíjať ich nadanie, talent a viesť k zmysluplnému využívaniu ich voľného času.

Do súťaže bolo prihlásených celkovo 183 prác zo 17 škôl. Práce hodnotila nezávislá komisia, ktorej členovia nie sú zamestnancami organizátora súťaže. Komisia sa riadila výhradne úrovňou umeleckého stvárnenia témy a jeho výpovednou hodnotou.

Ocenení žiaci boli pozvaní na slávnostnú vernisáž, kde z rúk riaditeľky školy p. Perignáthovej a člena poroty p. Krausza získali hodnotné ceny. Spolu bolo ocenených 18 žiakov z rôznych škôl Prešovského samosprávneho kraja.

Prekvapením bola hlavná cela Miriam Lexmann, poslankyne európskeho parlamentu, pod záštitou ktorej sa tento ročník súťaže realizoval.  Cenu v podobe zájazdu do Bruselu prišla odovzdať p. Zuščinová, ktorá bola v zastúpení p. Lexmann.

ĎAKUJEME hodnotiacej komisii, ktorá venovala svoj čas a strávila príjemné dopoludnie v našej škole pri výbere a hodnotení súťažných prác, z ktorých vybrala ocenených žiakov. Tešíme sa, že členovia poroty obohatili vernisáž svojou prítomnosťou.

ĎAKUJEME všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k príprave, zabezpečeniu a organizácii tohto projektu.

Najväčšie ĎAKUJEME patrí všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže, a tak prispeli k farebnému spektru výtvarných zamyslení nad ISTOTAMI a Budúcnosťou.

Umením meníme svet … to je motto školy…

Budúcnosť je doslova v našich rukách a môžeme ju formovať podľa svojich predstáv. Nemôžeme však čakať do zajtra. Zajtrajšok je dnes.

 

Výstavu môžete navštíviť do 20.4. 2023

Výstavná sieň / Hlavné námestie 64/ Kežmarok