Cena riaditeľky školy za najlepšiu maturitnú prácu

Realizujete praktickú časť odbornej zložky a blíži sa termín obhajoby vašich vlastných projektov. Tešíme sa na vaše výsledky a tvorivé spracovanie i prevedenie realizovaných tém. Riaditeľka školy Ing. Marta PERIGNÁTHOVÁ vyhlasuje SÚŤAŽ o NAJlepšiu maturitnú prácu. Cenu(100 €) odovzdáme počas slávnostného vyradenia štvrtákov.