Vyhodnotenie súťaže Med Art

Dňa 26.4. sme boli na vyhodnotení súťaže Med Art, ktorá sa konala na  Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Okrem vyhodnotenia súťaže sme sa tak isto mohli zúčastniť dvoch zo 4 workshopov a to: rozhlas, televízia, text

a fotka. Na workshopy sme sa zapísali hneď pri registrácii, kde nám taktiež okrem zápisu dali aj organizačnú kartu, ktorá nás naviedla do príslušných miestností. V miestnosti pre fotografov sa konalo uvítanie a po otvorení hneď aj jeden z prvých workshopov.

Žiaci našej školy sa zúčastnili konkrétne workshopov fotka a rozhlas a text. V tvorivej dielni s fotkou sme sa stretli s pánom Branislavom Račkom, ktorý sa venuje reportážnej fotografii. Jeho prednáška a diskusia zároveň sa týkala hlavne reportážnej fotografie. Počas celého bloku popri sledovaní fotografií a následnom ich analyzovaní sme sa dozvedeli podrobnosti o jeho práci, o kompozícii a výbere záberov, teda o tom, ako vlastne podrobne funguje práca reportážneho fotografa. Dozvedeli sme sa veľa nových a zaujímavých vecí a faktov. Následne sme sa zúčastnili aj workshopu televízia. Celá akcia bola veľmi dobre zorganizovaná a plná nesmierne hodnotných poznatkov zo sféry médií, o ktorých sa bežný človek nedozvedá.

Ďakujeme

Tatiana Dovjaková, II.B

Mgr. Eva Sroková