PČOZ v kaštieli Strážky

Praktickú časť odbornej zložky majú maturanti úspešne za sebou. Naša talentovaná tretiačka Sarah Vnenčáková pripravila fotoreportáž z priebehu maturitnej skúšky. Prostredníctvom fotografií môžete zažiť maturitnú atmosféru a niekoľkých žiakov v akcii.😉
Naši štvrtáci obhajovali svoje maturitné projekty v krásnom prostredí KAŠTIEĽA STRÁŽKY 10. a 11. mája. 
 
🍀NAJLEPŠÍ Z NÁS🍀
📌Expozícia výstavnej siene v kaštieli Strážky prezentuje tvorbu vlastných projektov mladých ľudí, plných nadšenia, tvorivých inšpirácií a kreatívnych pohľadov na rôzne témy a zadania.
 
📌Žiaci odborov: propagačné výtvarníctvo / konzervovanie a reštaurovanie drevorezieb / fotografický dizajn / grafický priestorový dizajn ponúkajú vo svojej tvorbe rôznorodosť realizačných možností a obsahových celkov, ktoré odzrkadľujú vnútorný pohľad každého z tvorcov.
 
📌47 samostatných umeleckých projektov vypovedá o pripravenosti žiakov pre trh práce a všestrannom zameraní sa vo svete umeleckej tvorby.
 
📌Tieto absolventské práce Vás dokážu obohatiť, inšpirovať, potešiť a ponúknu Vám čas na pozastavenie sa, zamyslenie a sprítomnenie daného okamihu.
 
📌Výstava bude sprístupnená pre verejnosť od 13.5. – 28.5. v KAŠTIELI STRÁŽKY ( Mednyánszkeho 25, 059 01 Spišská Belá – Strážky)